Disclaimer


Ergonomieweb.nl is een initiatief van Danielle Vossebeld (d.m.v. design). Doel is het informeren over en het interesseren in ergonomie.

Inhoud

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Indien er foutieve informatie op staat, verzoek ik u spoedig contact op te nemen, zodat dat aangepast of verwijderd kan worden.
Ergonomieweb.nl claimt geen auteursrecht op de afbeeldingen van producten van andere bedrijven. Indien u vindt dat uw afbeeldingen niet in juiste context geplaatst zijn, mail dat!


Afbeeldingen

De website probeert een zo breed en neutraal beeld te geven over ergonomie. Echter, doordat niet alle ergonomieboeken in het bezit zijn of gelezen, kan er informatie missen. Niet alle artikelen op het net kunnen door 1 persoon gevonden zijn. En ook eigen interesse zal doorschemeren. Dus hoewel met zorg, kunnen we geen garantie geven dat deze website onpartijdig, onbevooroordeeld is.


Gezocht

Bijdragen en informatie worden heel erg gewaardeerd! Mail naar !

Ergonomieweb.nl is een initiatief van d.m.v. design